Number of the records: 1  

To the basket   ochranné predmety

 1. Descriptonodborné označenie materiálnych prostriedkov, ktorým sa pripisovala magická schopnosť chrániť človeka pred čarami, démonmi, zomretými, zlými silami a prírodnými živlami (tiež apotropajné predmety). Patrili k nim oheň, voda, chlieb, zem, nerasty, rastliny, niektoré zvieratá alebo ich časti, časti z tela mŕtveho a iné. Pred urieknutím, vodníkom či vílami chránil naruby oblečený odev, kosť z veľkonočnej šunky pred hlodavcami, krtmi, hmyzom; srdce z krta či prvonarodeného šteňaťa a kamienok z vnútorností kukučky chránili pred guľkou zo zbrane. Palec z obesenca mal zabrániť, aby sa prevrátil furmanovi voz, malíček z obesenca ochránil zlodeja pred odhalením. Odstrihnuté cípy plachty prečnievajúcej z rakvy pribité na dvere mali znemožniť návrat mŕtveho. Vlasy zakopané pod prah stajne bránili vstup strigám. Lopata, ometlo, koryto na chlebové cesto mali chrániť pred búrkou a pred revenantmi. U niektorých predmetov mali ochranu zabezpečiť ich vlastnosti – pichliače, odolnosť, ostrosť, ktoré sťažujú prístup zlým silám (k nohám mŕtveho dávali pílku, aby nemohol chodiť; železná podkova pribitá na prah domu chránila dom od nešťastia). Škodlivý pohľad priamo do očí inej osoby mali odpútať červené tkanice, stuhy, šatky, náhrdelníky, náramky.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 245-339. Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ochranne-predmety
  See also lopata
  revenant
  vodník
  víla
  urieknutie
  ochranná mágia
  kukučka
  hmyz
  démon
  búrka
  amulet
  striga
  References (12) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.