Number of the records: 1  

To the basket   peklo

 1. Descripton1. kresťanská predstava o mieste večného posmrtného zatratenia, opak neba. Spolu s kresťanstvom Slovania získali aj vieru v posmrtnú odplatu za život, ktorý človek viedol. Predstavy o pekle a útrapách duší hriešnikov, ktorí sa do neho dostali, čerpali z náboženských textov, z nástenných chrámových malieb, z ilustrácií v jarmočných tlačiach a kalendároch. V podobe žiaricich ohnivých očí nadprirodzených bytostí či plameňov šľahajúcich drakom z papule sa odrazili v rozprávkach a poverových rozprávaniach; 2. označenie postele s ozdobne nastlanými perinami, otvoru v peci na pálenie vápna, jamy vykopanej pod krosnami, ktorá umožňovala lepšie stúpať na podnože.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksChorvát, K.: Znali Slovania peklo? In: Slovenské pohľady, roč. 14, 1894, 277 a n. Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-300.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/peklo
  See also krošňa
  čert
  drak
  nebo
  záhrobie
  zmok
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.