Number of the records: 1  

To the basket   počatie

 1. Descriptonvznik zárodku nového jednotlivca v maternici. Hoci oficiálna morálka ovplyvnená náboženskou ideológiou odsudzovala pohlavný styk, pri ktorom sa zabraňovalo počatiu, v tradičnej kultúre na Slovensku sa, najmä pri prvom dieťati, prejavovala snaha o reguláciu počatia. Predstavovali ju magické praktiky realizované počas svadby, zamerané na zamedzenie počatia. Rovnako sa mohli zamerať na jeho zabezpečenie – napríklad posadením chlapca do lona mladuchy či obsypávaním plodinami. Podľa správania mladuchy sa veštil termín počatia: koľko prstov si po sobáši prisadne, o toľko rokov bude mať deti (Uhrovec, Osturňa). Ak manželia nemohli mať dieťa, snažili sa počatie dosiahnuť nosením votívnych predmetov na pútnické miesta, žena užívala rastlinné odvary alebo sa v nich kúpala. Vina sa pripisovala takmer výlučne žene a neplodnosť jej negatívnym vlastnostiam (nezaslúžila si). V súvislosti s počatím sa vyskytovali aj predpovede poverového charakteru: podľa strany, na ktorej žena pri počatí ležala, predpovedali pohlavie dieťaťa (Hont). Na ovplyvnenie pohlavia kládli pod posteľ rôzne predmety, napríklad žehličku (dievča) alebo sekeru (chlapec).
  Description authorZuzana Beňušková
  BooksJakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548. Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6, 1974, 53-88.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pocatie
  See also antikoncepcia
  liečivé rastliny
  obsypávanie
  plodonosná mágia
  predpoveď
  votívne predmety
  mladucha
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.