Number of the records: 1  

To the basket   poludnica

 1. Descriptondémonická bytosť ľudskej podoby, objavujúca sa väčšinou v poludňajšom čase. V ľudovej tradícii sa najmä poludnie a polnoc považovali za hodiny duchov, ktoré sa mali prežívať v pokoji, preto poludnica vyháňala ľudí z polí. Koho zastihla pri práci, trápila ho otázkami alebo mu privodila smrť. Poludnica mala miestami podobu vzdušných prúdov a spôsobovala letný vánok. Mohla byť neviditeľná a jej pohyb po poli predpokladali podľa postupného skláňania klasov. Na Slovensku mala vzhľad starosvetskej mladuchy s partou alebo bosej ženy zahalenej do dlhého obrusu či rozstrapkanej sukne. Vo vzťahu k ľuďom sa prejavovala ako zlá, škodlivá bytosť. Protipólom poludnice je nočnica (polnočnica). Jej zjavenie sa o polnoci oznamovalo smrť v rodine. Kto ju uvidel, nesmel zapískať, lebo by ho mohla roztrhať. S predstavou o poludnici súvisí aj predstava o klakanici, na Slovensku známej najmä na Záhorí. Slúžila ako odstrašujúci výchovný prostriedok pre deti, ktoré sa zdržiavali vonku po večernom zvonení – po klekání.
  Description authorTatiana Cibulová
  BooksKomorovský, J.: Slovania. In: Mytológie sveta. Bratislava 1973, 299-313. Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891. Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol. Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 281-285.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/poludnica
  See also démon
  predzvesť
  parta
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.