Number of the records: 1  

To the basket   pôst

 1. Descriptonzdržanie sa jedenia vôbec alebo len mäsitých a mastných pokrmov v určité dni; v náboženskom zmysle prejav kajúcnosti a očisty. Pôstny poriadok sa v kresťanstve vyvíjal od 4. storočia a vymedzil pôsty jednodňové (napríklad streda, piatok, vigílie), viacdňové (suché dni), trvajúce dlhšie obdobie (štyridsaťdňový veľký pôst pred Veľkou nocou), ďalej obyčajné a prísne (Veľký piatok). V súčasnosti sa vyžaduje cirkevný pôst u rímskych katolíkov na Veľký piatok, Štedrý deň a (čo platí aj u protestantov) každý piatok. V pôstnom období boli zakázané zábavy, spev, tanec, svadby, hostiny, varili sa pôstne jedlá. Posledná tanečná zábava pred adventom bola na Katarínu, zábavy sa tradične nekonali ani v období veľkého pôstu. Ak ochorel člen rodiny, príbuzní sa postili, aby sa uzdravil, alebo aby mal ľahkú smrť; pôst sa prijímal aj za narodenie potomka, získanie dobrého muža. Býval súčasťou magických praktík, najmä pri veštení a čarovaní, pri búrke, zatmení, v blízkosti smrti, v čase zvýšenej aktivity zlých síl.
  Description authorViera Feglová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 54. Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 165.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/post
  See also pôstne jedlá
  vigília
  veštenie
  smrť
  magické úkony
  ľúbostná mágia
  čarovanie
  búrka
  Veľký piatok
  Štedrý deň
  Popolcová streda
  Katarína
  advent
  References (10) - Encyclopedic Terms
  (5) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.