Number of the records: 1  

To the basket   predpoveď

 1. Descriptonpredpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, opierajúci sa o racionálne jadro. Zo skúseností zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade vychádzajú predpovede počasia a úrody, prípadne aj ich kombinácie: ak je veľa sena, bude málo vína; ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám, ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude; ak pred Jurajom (24. apríl) hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, ide o veštbu.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030. Profantová, Z. (Zost.): Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky. Bratislava 1986, 22.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/predpoved
  See also veštenie
  pranostika
  References (19) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.