Number of the records: 1  

To the basket   smeti

 1. Descriptondomáce drobné nečistoty sústredené zametaním podlahy. V magickom zmysle sa považovali za súčasť domácnosti a gazdovstva. Symbolizovali mnohopočetnosť, podľa tradičných predstáv uchovávali prosperitu a šťastie a vyjadrovali pozitívny princíp koncentrácie prvkov do jedného celku. Využívali sa ako prostriedok vo veštbách, liečení i prosperitnej mágii. Napríklad, ak dievčatá chceli prilákať mládencov z rôznych častí dediny na priadky, jedna z nich pozametala smeti do stredu kúdeľnej izby, sadla si na ne a zariekaním privolávala mládencov. Aby sa so smeťami nevymietol blahobyt, nesmeli sa zametať smerom ku dverám alebo vynášať z domu počas pečenia chleba, po západe Slnka, v nedeľu. Dieťa, čo nechcelo spávať, okiadzali na Zamagurí smeťami zo všetkých kútov izby. So smeťami sa viazali aj negatívne predstavy vychádzajúce z princípov mágie podobnosti. Jedným z magických zákazov záväzných pre tehotnú ženu v Honte bolo nenosiť v zástere smeti, aby dieťa nebolo chrastavé.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksJakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548. Luther, D. (Zost.): Zabudnuté priadky. Bratislava 1999, 53-58.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/smeti
  See also dni týždňa
  liečebné prostriedky
  mágia
  ochranná mágia
  Slnko
  magické prostriedky
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.