Number of the records: 1  

To the basket   strašidlo

 1. Descripton(mátoha, zlý duch) všeobecné označenie predstavy o nadprirodzenej bytosti, najmä ak ju nebolo možné bližšie identifikovať. Za strašidlo sa označovali aj rozličné lokálne démonické bytosti (vodník, biela pani, bludička, nekrstenec) i drobné poverové predstavy, s ktorými inak neboli späté vyslovene strašidelné historky. Strašidlám sa pripisovali i rôzne hlasy, kroky, plač, buchot a hluk bez viditeľného pôvodcu, vysvetľované zväčša ako zlé znamenia. Spôsobovali pocity úzkosti a tiesne. Strašidlo sa najčastejšie objavovalo na dejiskách tragédií a násilnej smrti, na miestach posledného odpočinku samovrahov alebo obetí vrážd, pri cintorínoch, opustených príbytkoch a na mostoch. V strašidelných podaniach vystupujú zjavenia v podobe tieňov, biele postavy zakrútené do plachty, pohrebné sprievody, mnísi, obesenci, skamenená pastierka, umrlčia rakva vhodená do domu, kôň bez čeľustí, biely pes s ohnivými očami či strašidelný zajac. Príbehy o strašidlách patrili na Slovensku medzi najobľúbenejšie témy pri priadkach, páračkách a spoločnom pasení dobytka.
  Description authorTatiana Cibulová
  BooksMáchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha1891. Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/strasidlo
  See also biela pani
  démon
  hlas
  hluk
  priadky
  strašidelné miesta
  vodník
  znamenie
  páračky
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.