Number of the records: 1  

To the basket   strom

 1. Descriptontrváca drevitá rastlina. Predstavy súvisiace s prejavmi uctievania stromov doloženými u Slovanov od stredoveku a od nich odvodené obyčajové úkony pretrvali na Slovensku miestami do 20. storočia. Týkajú sa nielen divorastúcich listnatých a ihličnatých stromov, ale i v záhradách a sadoch pestovaných ovocných stromov. S vierou, že duše zomretých sa môžu zdržovať v stromoch, súviselo pochovávanie v hájoch a sadenie stromov na hroby. Na predpokladaný vzťah medzi stromami a ľuďmi poukazuje viera, že kto vytne zdravý strom, do roka zomrie, ako aj zvyk známy z Hontu, kde otec, ktorého dieťa dovŕšilo siedmy rok života, zasadil ovocný strom a podľa jeho rastu usudzovali na ďalší vývoj dieťaťa. Počas menštruácie nesmela žena, v magickom zmysle nečistá, vyliezť na strom, pretože by vyschol. V magických praktikách pri liečení sa na stromy prenášali niektoré choroby: do kôry urobili zárez a vložili do nej handričku, ktorou stierali chorobu; choré dieťa preťahovali pomedzi konáre. Viacúčelové použitie v ochranných, liečebných a plodonosných praktikách mali brezové, vŕbové a lieskové prúty. Priebeh vegetačných fáz a života stromov bol zdrojom predpovedí a veštieb o počasí, ale i zdraví a šťastí.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 176. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradícia ľudovej kultúry. Banská Bystrica 1988, 479.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/strom
  See also pochovávanie
  duša
  hrob
  liečebné praktiky
  nahota
  predpoveď
  priesť
  žaba
  zeleň
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.