Number of the records: 1  

To the basket   svätenie

 1. Descriptonv katolíckej (západného i východného rítu), anglikánskej a pravoslávnych cirkvách rituál určený osobám, ktoré budú vykonávať cirkevnú službu. Svätenie (vysviacku) môže vykonávať iba biskup, kňaz ani diakon nesmú konať svätenia pod hrozbou cirkevných trestov. V katolíckej a pravoslávnych cirkvách sú svätenia určené len mužom. Prijatie svätenia oprávňuje zastávať cirkevné úrady a vykonávať obrady sviatostí. Biskup vykonáva všetkých sedem sviatostí, kňaz šesť (nesmie vykonávať svätenia), diakon dve (môže krstiť a sobášiť). Po prijatí svätenia sa muž v katolíckej a pravoslávnych cirkvách už nesmie oženiť (pričom rímskokatolícka cirkev svätí iba slobodných mužov, gréckokatolícka a pravoslávne cirkvi svätia aj ženatých mužov). V kresťanskom kontexte sa termín používa aj v spojení svätenie sviatkov. Mimo kresťanského prostredia sa zaužíval na označenie posvätenia predmetov. V tradičnej kultúre Slovenska sa svätením nazývalo posväcovanie vody (na Troch kráľov), potravín (napríklad vajíčka, šunka a koláče na Bielu sobotu alebo Veľkonočnú nedeľu) či rastlín (bahniatok na Kvetnú nedeľu) kňazom počas niektorých kresťanských sviatkov.
  Description authorRoman Kečka
  BooksHorváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. II. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1974, 247, 281, 283. Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 122.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svatenie
  See also Biela sobota
  Traja králi
  kresťanské sviatky
  sväteniny
  vajce
  Hromnice
  Kvetná nedeľa
  References (9) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.