Number of the records: 1  

To the basket   urieknutie

 1. Descripton(urečenie, úrek, úrok, ušknutí, zočina, z očí, z očí mu prišlo, z očí mu zavadilo) podľa tradičných názorov ochorenie ľudí i zvierat, spôsobené pohľadom druhej osoby. Časté bolo u detí. Prejavovalo sa náhlou nevoľnosťou, plačom, zívaním. V Zemplíne ho mohlo vyvolať aj porušenie zákazu klásť dieťa na stôl. Urieknutie mohlo byť i príčinou hostca, prieste, zimnice, ba i smrti. Deťom proti nemu obliekali košieľku naopak, okolo hrdla alebo na zápästie im viazali červenú stužku. Urieknuté dieťa liečili úrokovou alebo priestnou vodou, do ktorej vhodili žeravé uhlíky, vliali roztavené olovo, vhodili omrvinky. Vodou dieťaťu umyli tvár, dali sa mu z nej napiť. Zvyšok vyliali na strechu, na pánty dverí. Urieknutie liečili i umývaním odvarom úročníka, okurovaním trieskami zo stola, opľutím tváre chorého a podobne. Urieknutý dobytok okurovali mäsom tchora alebo utierali spodnými mužskými nohavicami.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHorváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322. Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269. Šmajda, M.: Poverečné spôsoby liečenia a zaklínania v ukrajinských obciach severovýchodného Slovenska. In: Nové obzory, roč. 13, 1971, 341-360.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/urieknutie
  See also stôl
  hostec
  choroby hospodárskych zvierat
  liečebné prostriedky
  moč
  okurovanie
  priesť
  smrť
  vajce
  References (18) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.