Number of the records: 1  

To the basket   vajce

 1. Descriptonškrupinou alebo kožovitým obalom chránená vaječná bunka vtákov a iných vajcorodých stavovcov. Súčasťou stravy boli vtáčie vajcia, získané zberom v prírode a chovom hydiny. Jedenie vaječných pokrmov malo aj symbolický význam (podanie praženice na znak súhlasu pri priezvedách) a obradový (pri prvej jarnej orbe, na Veľkú noc). Vajce bolo symbolom plodnosti, obnovenia a nepretržitosti života, dôležitým magickým prostriedkom. Podľa tradičnej predstavy aj kohút mohol zniesť vajce. Z neho sa však liahli nadprirodzené bytosti (drak, zmok). Vajce od čiernej sliepky, považované za ochranný prostriedok, kládli pod strechu, do hálky ako ochranu pred bleskom alebo ho hádzali do ohňa pri požiari spôsobenom bleskom. Takéto vajce bolo podľa tradičných predstáv potravou černokňažníka. Vajcia sa využívali v ľúbostnej mágii (na získanie chlapca urobilo dievča praženicu z vajec rozbitých na vlastnom chrbte), na zabezpečenie prosperity (pri prvom výhone pohladili dobytok vajcom, aby bol guľatý; škrupiny zakopali na jedno miesto, aby sa nerozbiehal), na ochranu ľudí, zvierat a majetku (jedenie vajec na Veľkonočnú nedeľu chránilo pred zlými duchmi), pri liečení (urieknutie odnímali šúchaním tela chorého vajcom) i v antikoncepcii (výdušky vajec zavesené na kútnej plachte mali zabrániť počatiu). Vajce bolo darom a obetinou na uzmierenie zlých síl a na získanie priazne mŕtvych. Na Veľkú noc malo vajce vo forme kraslíc i vaječných jedál úlohu symbolu znovuzrodenia. Vajce bolo prvkom zvykov pri narodení dieťaťa, zameraných na zachovanie jeho života, zabezpečenie zdravia, hladkej tváre, dobrého hlasu. Na Spiši a Ponitrí preto kládli vajce do prvého kúpeľa dieťaťa. Na Gemeri pri prvej návšteve dieťaťa obkrúžila hostiteľka jeho tvár vajcom, hovoriac: Také líčko, jak vajíčko!
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksBednárik, R.: Duchovná kultúra slovenského ľudu. In: Slovenská vlastiveda II. Zostavil Ľ. Novák. Bratislava 1943, 7-121. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Pranda, A. – Prandová, E.: Slovenské kraslice. Martin 1994.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vajce
  See also kútna plachta
  kraslica
  hydina
  magické prostriedky
  veľkonočné jedlá
  zmok
  plodonosná mágia
  novorodenec
  narodenie
  kohút
  drak
  antikoncepcia
  pytačky
  Veľká noc
  vaječné jedlá
  obetiny
  References (14) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.