Number of the records: 1  

To the basket   veštenie

 1. Descriptonzisťovanie osudu jednotlivca na kratšie či dlhšie obdobie a jeho ovplyvňovanie magickými prostriedkami. O spojitosti veštenia aj so škodlivou mágiou svedčí fakt, že v niektorých nárečiach sa pod veštením rozumie škodlivá mágia, bosoráctvo (čarovanie). Bolo súčasťou bežného obradového života a realizovalo sa prevažne v kalendárnom cykle obyčajov (slnovrat, rovnodennosť, Ondrej, Lucia, Štedrý večer, Pavol). Na území Slovenska sa veštilo predovšetkým podľa rastlín (botanomantika), snov (oneiromantika), správania vtákov, zvierat a hmyzu, neidentifikovateľných zvukov, pri liatí vosku a olova, z popola a uhlíkov, pomocou sita. Charakter veštenia malo zisťovanie vinníka, hľadanie stratených predmetov. Veštenie osudom predurčeného manželského partnera (osúdenec, osúdenica) hraničilo s aktívnou škodlivou mágiou. Veštenie budúcnosti na dlhšie obdobie, prípadne až do smrti, bolo prejavom nadprirodzených schopností výnimočných jednotlivcov (veštec, veštica). Veštením z ruky a z karát sa za odplatu zaoberali najmä rómske ženy.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vestenie
  See also Pavol
  Štedrý večer
  hmyz
  predzvesť
  slnovrat
  veštec
  vtáky
  Lucia
  karty
  References (22) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.