Number of the records: 1  

To the basket   vodná žena

 1. Descripton(vodná baba, vodná panna) démonická bytosť ľudskej podoby súvisiaca s vodným prostredím; ženská obdoba vodníka. Predstava o vodnej žene, ktorou sa mal stať duch konkrétnej ženy utopenej na konkrétnom mieste, ktorá vábila a topila neopatrných ľudí, je známa len z niektorých oblastí Slovenska. Na strednom Slovensku boli známe vodné ženy, ktoré obývali močiare a hrdúsili v nich prilákaných okoloidúcich. Na južnom Slovensku žili v krútňavách a víroch riek, kde topili rybárov a plavcov. Na západnom Slovensku vystupovali v poverových podaniach vodné panny, ktoré spevom uspávali náhodných poslucháčov. Boli nebezpečné pre mladých mužov, ktorých vábili k hlbokým tôňam, kde ich utopili, aby sa s nimi mohli zasnúbiť. Ľudová fantázia ich nepokladala za družky vodníkov – partnerov si hľadali skôr medzi ľuďmi. Miestami mali vodné ženy podobu kačíc a zdržiavali sa pod mostmi.
  Description authorTatiana Cibulová
  BooksMáchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891. Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vodna-zena
  See also démon
  hlas
  víla
  vodník
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.