Number of the records: 1  

To the basket   zvyky pri stavbe domu

 1. Descriptonpracovné obyčaje pri stavebných prácach, najmä pri začatí a ukončení stavby nového domu. Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov prvého rohu (v ktorom mal stáť stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do základov všeobecne vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou vodou, posvätené byliny a mince; na Orave a Horehroní sa do začiatku 20. storočia zachoval aj zvyk vkladať sem na ochranu konskú lebku, na Liptove sklo, na východe Slovenska chlieb, na mnohých miestach tiež listinu s údajmi o začatí stavby. Pred zastrešením stavby sa na krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu osobitne oslávilo a označilo zväzkom konárov alebo stromčekom so stuhami nazývaným glajcha. Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mačku, psa alebo žobráka v zmysle tradičnej predstavy, že ich postihne zlo, ktoré by inak postihlo rodinu nových obyvateľov. Pred sťahovaním do nového domu kotúľala gazdiná smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu tradične zohrávala vzájomná susedská výpomoc.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksPlessingerová, A.: Získávání a užívání vody v slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206. Feglová, V.: Obyčaje pri stavbe domu [mapa]. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 81, mapa 27. Horváthová, E.: Pracovné zvykoslovie. In: Horehronie II. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 292.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zvyky-pri-stavbe-domu
  See also základy stavby
  chlieb
  sväteniny
  svätci
  ochranné predmety
  minca
  máj
  mačka
  kút
  obetiny
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.