Number of the records: 1  

To the basket   svastika

 1. Descriptongrafický znak vychádzajúci z tvaru kríža so zahnutými ramenami, niekedy naznačujúci kruhový motív. Jeho názov má pôvod v sanskrite a znamená jestvovanie dobra. Pripisoval sa mu význam solárneho symbolu (Slnko) ako prísľubu šťastia, ktorému sa tvarovo ešte viac približoval zmnožením ramien do podoby vírivej ruže. V podtatranských dedinách sa tento motív na krasliciach označoval ako ruža na šťastie. Motív svastiky ako vírivej ruže sa v slovenskej ľudovej ornamentike vyskytoval aj v rezbárskej výzdobe črpačiek, umiestňoval sa pri vstupe do domu (Terchová), objavoval v rytom dekóre na prachovniciach, zriedkavo ako motív obradových koláčov (okolie Zvolena).
  Description authorOľga Danglová
  BooksDanglová, O.: Slnko, mesiac, hviezdy v mytologických predstavách a ľudovej obrazotvornosti. In Kult a živly. Uherské Hradište, Vsetín 1999. Smeets, R.: Sign, Symbols and Ornaments. New York, Cincinnati, Toronto, London, Melbourne 1975. Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svastika
  See also Slnko
  prachovnica
  geometrická ornamentika
  References (6) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.