Number of the records: 1  

To the basket   hádanky

 1. Descriptonmetaforické a metonymické obrazy (zámeny obsahov a významov), ktorých význam je skrytý, nejasný a úlohou je ho uhádnuť. Hádanky vznikli z alegorickej reči, ktorá bola prostriedkom ochrannej mágie. Známe sú od antiky. K najstarším patria hádanky o prírodných úkazoch: Modrý klobúk, čo celý svet prikryje (nebo); o zvieratách: Nie je starec a má bradu, nie je býk a má rohy, nie je krava a má mlieko (koza); o človeku a jeho vlastnostiach: Dvadsať krásnych, tridsať mocných, päťdesiat múdrych, sto bláznivých (vek človeka); o predmetoch: Nemá to úst, a má samé zuby (píla). Mladšiu vrstvu tvoria pravdepodobne hádanky-otázky: Ktorý vták má na chvoste raka? (Straka), počtové úlohy: Utekali jelene lesom jeden za druhým. Koľko ich bolo? (3) a podobne. Novšie pochádzajú z detskej literatúry, ale aj z nepretržitej detskej fantázie. V prostredí dospelých sú obľúbené hádanky-anekdoty vo forme priamej otázky (Aký je rozdiel? Prečo? Ako?).
  Description authorMilan Leščák
  BooksLeščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Ľudové umenie na Slovensku. Bratislava 1981. Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hadanky
  See also slovesný folklór
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.