Number of the records: 1  

To the basket   krstní rodičia

 1. Descripton(krsný otec, krsná mať, gutek, potka, nonaško, nonaška) zástupcovia dieťaťa pri krste odriekajúci rituálny sľub. Podpisom potvrdzujú konanie krstu a berú na seba patrónsko-svedecké funkcie. Cirkevnoprávne je prípustný jeden alebo dvaja krstní rodičia rôzneho pohlavia. Ich počet v rodine s viac ako jedným dieťaťom a ich výber sa diferencoval podľa lokálnych tradícií. Deti v jednej rodine mohli mať tých istých krstných rodičov, krstní rodičia mohli byť slobodní, ženatí muži a vydaté ženy, manželské páry, ale aj deti od 12 rokov, tzv. detskí kmotrovia, ktorí zvykli pôsobiť ako doplnkový pár dospelých krstných rodičov. Výber krstných rodičov podmieňovalo úsilie zabezpečiť kvalitné partnerské vzťahy, ekonomické výhody, spoločenskú prestíž, udržanie kontaktov s už skmotrenou rodinou a podobne. V období pred 20. storočím sa krstní rodičia zväčša nevyberali z príbuzenstva. Krstní rodičia sa zúčastňujú obradového posedenia (krstiny) a obdarúvajú krstňa, sú prítomní pri všetkých závažných udalostiach v živote svojho krstňaťa. Krstňa preukazuje krstným rodičom úctu.
  Description authorĽubica Herzánová Voľanská
  BooksApáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo – Metodologická príprava k výskumu. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-128. Kandert, J.: Kmotrovství v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 136-141. Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. Kandidátska práca. Bratislava 1975. Rusnáková, Z.: Charakteristika kmotrovskej skupiny v lokalite Dačov Lom. In: Slovenský národopis, roč. 29, 1981, č. 2-3, 351-359. Švecová, S.: Kmotrovstvo v Jedľových Kostoľanoch. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 129-135.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krstni-rodicia
  See also krstiny
  svadobní funkcionári
  šestonedieľka
  birmovka
  svadba
  References (6) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.