Number of the records: 1  

To the basket   magické prostriedky

 1. Descriptonprostriedky používané v praktikách, pri ktorých sa má cieľ dosiahnuť uplatnením princípov mágie. Môžu nimi byť ľudia, zvieratá, predmety, rastliny, nerasty a biologické látky, ale aj pohyby, gestá či reč. Na to, aby sa aktivizovala potenciálna magická moc a účinnosť prostriedkov, sú potrebné presne určené okolnosti, situácia a spôsob. V domácom hospodárstve inak bežne používaná sekera sa stala magickým prostriedkom, keď ju položili šestonedieľke pod posteľ na ochranu pre zlými silami alebo ostrím hore vyložili na dvor počas búrky, aby ľadovec nezničil úrodu; potom sa opäť využívala na pôvodný účel. Slovo lužeš (klameš) sa mohlo stať liečebným magickým prostriedkom, ak ho človek povedal osobe, ktorá na otázku, čo má na oku, odpovedala, že jačmeň. Vyskakovanie žien na fašiangy bolo magickým prostriedkom zabezpečenia vysokého rastu ľanu; odmietavé gesto pri liečebnej procedúre malo zahnať bradavice a podobne.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Feglová, V.: Čas radosti veselosti. Bratislava 1991, 15.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/magicke-prostriedky
  See also jačmeň
  magické úkony
  magické čísla
  mágia slova
  mágia
  liečebné praktiky
  búrka
  bradavica
  štedrovečerný stôl
  zariekanie
  References (24) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.