Number of the records: 1  

To the basket   obradový odev

 1. Descriptonsúbor odevných súčastí, pokrytie hlavy, obuv a odevné doplnky, ktoré sa nosili oblečené počas rodinných a kalendárnych obradov. Základom obradového odevu mohol byť všedný aj sviatočný odev. Znakovú funkciu tvorilo povinné použitie konkrétnych súčastí alebo predmetov, ktoré určovali úlohu jednotlivca v obrade a prípadne jeho vzťah k ostatným účastníkom obradu. Z hľadiska rodinných obradov najrozvinutejší obradový odev súvisel s odevom na krst, odevom mladuchy a ženícha, svadobných funkcionárov a tiež odevom do hrobu či smútočným odevom. Z hľadiska kalendárnych obradov obradový odev súvisel so zvykmi jarného a letného cyklu (vítanie jari, chorovody), často spojených s cirkevnými obradmi a sviatkami (prvé prijímanie, procesie na Nanebevstúpenie Pána, Božie telo), ktorých sa zúčastňovali dievčatá vo sviatočnom odeve, v partách alebo vencoch.
  Description authorMojmír Benža
  BooksNosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975. Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982. Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obradovy-odev
  See also odev do hrobu
  odev mladuchy
  odev na krst
  odev svadobných funkcionárov
  odev ženícha
  parta
  smútočný odev
  veniec mladuchy
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (578) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.