Number of the records: 1  

To the basket   ďatelina

 1. Descriptonbylina z čeľade bôbovitých pestovaná na ornej pôde ako krmovina. Na území Slovenska sa začala pestovať v 18. storočí a čiastočne nahrádzala dovtedy najrozšírenejšiu krmovinu – seno. Jej pestovanie súviselo so zavádzaním striedavého hospodárenia a zvyšovaním počtu chovaného hovädzieho dobytka. Najprv sa objavila na veľkostatkoch s dostatkom ornej pôdy a vysievala sa na prielohy a úhory. V horských oblastiach, v ktorých bol nedostatok ornej pôdy, ju začali pestovať až v rokoch 1920–1940. Na Slovensku bolo známych viac druhov ďateliny (ľudovo nazývaných koničina, štajerka, gombačka, švédska ďatelina, trojka), ktorú vysievali ako monokultúru alebo ako podsev iných plodín (ovos, jačmeň). Na tej istej ploche ďatelina ostávala spravidla dva-tri roky. Kosila sa viackrát za rok, alebo sa spásala. Suchú ďatelinu skrmoval najmä hovädzí dobytok a kone, a to čistú alebo porezanú so slamou a senom na sečku. Zoranie ďateliniska bolo jedným zo spôsobov hnojenia pôdy. Ďatelinový štvorlístok je považovaný za talizman.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksPodolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77. Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/datelina
  See also jačmeň
  prielohové hospodárenie
  striedavé hospodárenie
  úhor
  Nový rok
  dobytkárstvo
  hovädzí dobytok
  krmivo
  kôň
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.