Number of the records: 1  

To the basket   pašiové hry

 1. Descriptondivadelné predstavenia o ukrižovaní Ježiša Krista. Nadviazali na mystériá, ktoré sú od 16. storočia zaznamenané v Bratislave, Kežmarku a Bardejove. Boli to niekoľkodňové predstavenia hrané po latinsky a nemecky. Neskôr bola pašiová téma v repertoári jezuitských školských divadiel a začali sa hrať aj po slovensky (Trenčín). V 1. polovici 20. storočia ich hrávali ochotnícke súbory a boli blízke ľudovému divadlu. Najznámejšími sa stali predstavenia na Sihle s takmer 200 účinkujúcimi (obrazy: námestie pred chrámom, Pilátov palác, večeradlo, Getsemanská záhrada, Golgota). Po roku 1989 na Kvetnú nedeľu ich oživujú vo viacerých lokalitách.
  Description authorDaniel Luther
  BooksSlivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pasiove-hry
  See also ľudové divadlo
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.