Number of the records: 1  

To the basket   dožinkové piesne

 1. Descripton(obžinkové, homoľové) druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Žnice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy: pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia práce (už sme žitko dožali) a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy (žatevné piesne), ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev (po roku 1948). Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach.
  Description authorEva Krekovičová
  BooksDemo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/dozinkove-piesne
  See also oldomáš
  dožinky
  obradový folklór
  žatevné piesne
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (31) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.