Number of the records: 1  

To the basket   hajnal

 1. Descripton1. piesne na zore – svadobné piesne dievčat (družičiek), ktoré sa na svitaní spievali pod oknami nevesty. Vyjadrujú to obvykle už úvodné slová: Staň Anička hore, už sa biele zore…, Zore moje, zore…; Zabelej sa…; Svitajže mi, svitaj… Spievajú sa na svadobné nôty. K týmto typom patria aj ďalšie piesne, ktoré sa spievali pri odchode na sobáš: Staň milá hore už je dzen…; Už deníčka vyšla…; Už je dzen…; Čierne oči chote spac… a iné. Na východnom Slovensku bolo zvykom spievať nadránom aj ženíchovi: Barveňku, barveňku… 2. sprievod, ruch masiek (fašiangových, svadobných), nazývaný tiež chodenie s hejnom.
  Description authorDaniel Luther
  BooksElscheková, A.: Funkcia a typy svadobných piesní. In: Slovenský národopis, roč. 45, 1997, č. 4, 382-391.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hajnal
  See also svadba
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.