Number of the records: 1  

To the basket   ujúkanie

 1. Descripton(húkanie, výskanie) forma expresívneho vokálneho prejavu žien, pri ktorom sa využíva akustika voľného priestoru. Slúžilo ako jeden zo spôsobov komunikácie na diaľku pri práci (napr. pasenie kráv, pri senách, v lesnej škôlke), ale aj pri jánskych piesňach. Názov vychádza z asémantického textu, tj. slabík ujú, hu-hú či vokálov ú, í a podobne. Na ne sa v čo najvyššie položených hlasových polohách „vykrikujú“ improvizované jednoduché hudobné motívy. Majú podobu dlho držaného najvyššieho tónu, z ktorého hlas skĺzne na tón neurčitej výšky. Ujúkanie sa vyskytuje ako samostatný útvar, ale aj ako úvodný, záverový či oddeľujúci signál, ktorým sa členia jednotlivé piesňové celky. Ujúkanie umožňuje speváčke uplatniť svoju hlasovú spôsobilosť a jeho konkrétna podoba má svoje regionálne špecifiká. Muži ho nahrádzajú hvízdaním. Ujúkanie sa v zmenenej funkcii uplatňuje aj pri predvádzaní folklóru na scéne.
  Description authorEva Krekovičová
  Books---
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ujukanie
  See also lúčne piesne
  trávnice
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.