Number of the records: 1  

To the basket   žatevné piesne

 1. Descripton(žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli) druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži i ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich 6-slabičné verše a 2–4 riadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché jednoriadkové texty. V melódiách dominujú kvarttonálne typy a pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo-tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom.
  Description authorEva Krekovičová
  BooksDemo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zatevne-piesne
  See also dožinkové piesne
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (45) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.