Number of the records: 1  

To the basket   hra o Herodesovi

 1. Descriptonvianočná hra o biblickom kráľovi Herodesovi. Hrá sa živými hercami alebo prostredníctvom bábok okolo sviatku Mláďatiek (28. decembra), ktorý je pripomienkou Herodesovho rozkazu povraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov (evanjelium podľa Matúša, 2, 1-16). V hre je zobrazený motív viny a trestu. V bábkových verziách zo Zamaguria (Džafkuline) vystupujú Anjel, pastieri Fedor, Stacho, Junák a Kubo, Traja králi, Herodes a Smrť. V žartovnom závere Gazdiná, Žid a Valach, vo variantnej obmene Cigán, Jacek a pes. V zamagurských verziách so živými hercami sa dej koncentruje na postavu kráľa Herodesa, Žida-Rabína a Vojaka, ktorí zodpovedajú biblickému panovníkovi, veľkňazom a vykonávateľom vraždenia. V Topoľovke sa hrá v činohernej podobe s bábkohereckou vsuvkou. Živí herci predstavujú Herodesa, dvoch Maršálkov, Žida a Dievča.
  Description authorDaniel Luther
  BooksSlivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002. Slivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994. Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hra-o-herodesovi
  See also vianočné hry
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (160) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.