Number of the records: 1  

To the basket   hra o Jozefovi a Márii

 1. Descripton(chodenie s kolískou, beľčovníkom, Ježiškom) trojkráľová hra. Téma zvestovania, biblických rodičov a obdarovania Ježiška mudrcmi vychádza z evanjelia podľa Matúša (2, 1-11). Ucelený variant hry je zaznamenaný z 18. storočia zo Zvolenskej župy. Vystupovali v nej Anjel s papierovou hviezdou na žŕdke, pastieri Kubo a Lauro, Jozef a Mária, Gašpar, Melichar a Baltazár. Hra sa časom redukovala na krátky výstup Jozefa oblečeného za tesára s valaškou alebo sekerou v ruke, Márie v bielom čepci s ručníkom na pleciach a dvoch sviatočne oblečených družíc. Začínala vinšovníckou piesňou s trojkráľovým motívom, pri ktorom Mária kolísala kolísku. Nasledoval žartovný dialóg Márie s Jozefom, ktorý na záver prevrhol kolísku. Hrávala sa od Troch kráľov do Hromníc. Bola známa na strednom Slovensku a zanikla začiatkom 20. storočia.
  Description authorDaniel Luther
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hra-o-jozefovi-a-marii
  See also vianočné hry
  trojkráľová hra
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.