Number of the records: 1  

To the basket   ochotnícke divadlo

 1. Descriptondivadelné predstavenia amatérskych divadelníkov. Inšpiráciou boli školské divadlá a predstavenia mestských a kočovných divadelných spoločností. Prvé slovenské predstavenie zohrali r. 1830 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Ochotnícke združenia sa utvárali z iniciatívy študentov, učiteľov, kňazov a remeselníckej mládeže po celom Slovensku, v mestách i na vidieku. Ochotníci hrávali v improvizovaných priestoroch najmä počas školských prázdnin, v období vianočných a veľkonočných sviatkov a cez fašiangy. K najvýznamnejším divadelným sálam ochotníkov patrilo divadlo v Turčianskom Sv. Martine (vzniklo roku 1889) a Skalici (1905). Predstavenia v slovenskom jazyku mali pred pádom monarchie najmä národno-obrodzovací význam. Obľúbené boli hry domácich autorov (J. Palárik, P. Socháň, J. G. Tajovský, F. Urbánek, J. Hollý). Rozmach nastal po vzniku ČSR, keď sa predstavenia stali prostredníctvom šírenia osvety, ale aj naplnením umeleckých snáh ochotníckych divadelníkov.
  Description authorDaniel Luther
  BooksČavojský, L. – Štefko, V.: Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava 1983.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ochotnicke-divadlo
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.