Number of the records: 1  

To the basket   priadkové hry

 1. Descriptonhry mládeže na spoločných priadkach. Hrávali sa počas celého priadkového obdobia, ale hlavne v dni zákazu pradenia, na dievocké dni (utorok a štvrtok) a v nedeľu. Osobité boli dievčenské hry a hry s mládencami. Patria sem improvizované zábavy a tance s maskovanými návštevníkmi (spravenci, prebiranci, hamrlaji, straškovia), množstvo rozmanitých hier (Visím, visím…, rihôtky, Páči-nepáči…, kupčenie, hobľovanie, podkúvanie, vaľkanie, čítanie hviezd atď.) a divadelných výstupov (Umrevec Bakus, s Urbanom, hry na svadbu, výstupy v zvieracích a žobravých maskách, napr. s drndoškami). Spoločné hry chlapcov a dievčat mávali aj erotický podtext, preto ich opakovane v priebehu 16.–19. stor. cirkev a vrchnosť zakazovali ako nemravné a hriešne. Za takú bola považovaná najmä vypriadaná alebo prepriadaná noc, kedy mládež aj spoločne nocovala.
  Description authorDaniel Luther
  BooksLuther, D.: Zabudnuté priadky. Bratislava 1999.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/priadkove-hry
  See also priadky
  hry
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.