Number of the records: 1  

To the basket   svadobné hry

 1. Descriptonzábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Oproti improvizovaným zábavkám mali tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov (napr. predvádzanie falošnej nevesty, stínanie kohúta). Iné sú hry dialogické (na blšku), pohybové (na kohúta), hry so žartovným trestaním (krstenie), erotické (opáčky), piesňové (Ide pieseň dokola…) a tanečné hry (káčerový). Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto (napr. rebrinák na strechu) alebo sa verejne licitovali či zálohovali v krčme. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napr. oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené bolo holenie mužov ženami s drevenými britvami a podkúvanie žien mužmi (náznakom alebo pribíjaním podkovičiek na čižmy), ako aj hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo nevestu po svadobnej noci. Neviazané veselie a erotické správanie malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.
  Description authorDaniel Luther
  BooksLuther, D.: Masky v svadobných obyčajach. In: Slovenský národopis, č. 37, 1989, 164-176.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobne-hry
  See also svadba
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (7) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.