Number of the records: 1  

To the basket   koncovka

 1. Descriptonbezdierková píšťala, ktorá je rozšírená na severnom Slovensku. Je to prevažne 60 – 100 cm dlhá, vŕtaná alebo štiepená liesková píšťala, omotaná čerešňovouu alebo brezovou kôrou. Píšťalová trubica je dole otvorená, hore uzatvorená klátikom, popri ktorom je úzka štrbina, ktorou sa vedie vzduch na hranu vyrezaného oblôčika. Môže mať valcovitý alebo mierne kónicky tvar. Koncovka zjednocuje v sebe dve píšťaly, jednu s uzatvoreným, druhú s otvoreným koncom, čo tvorí základ hernej techniky: hráč ukazovákom uzatvára alebo otvára spodný otvor trubice. Otvorená trubica umožní vytvoriť celý alikvotný rad do 9. tónu, vrátane lydickej kvarty. Lydická tónina je základom repertoáru všetkých píšťal bez hmatových otvorov. Uzatvorená píšťala je o oktávu nižšie ladená a môže vytvoriť len nepárne alikvotné tóny. Zvuk píšťaly je bohatý na harmonické tóny, ktoré sa ozývajú ľahko a umožňujú melódiu ozdobovať. Tradičnými výrobcami a užívateľmi koncoviek boli pastieri, ktorí si nástroj zhotovili priamo na lúkach alebo salaši, lebo sa dal zhotoviť z ľahko opracovateľnej liesky. Koncovka ovplyvnila svojím ladením pastiersku melodiku, ktorá je založená najmä na lydickom tónovom rade. Je charakteristickým znakom slovenskej ľudovej hudby.
  Description authorOskár Elschek
  BooksElschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 121-143. Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 90-109.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/koncovka
  See also píšťaly
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (56) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.