Number of the records: 1  

To the basket   píšťaly

 1. Descriptonnajväčšia skupina ľudových hudobných nástrojov. Obsahuje viac ako sto píšťal rôznej konštrukcie: a) otvorené pozdĺžne píšťaly bez hrany, na ktoré sa fúka len na otvorený okraj píšťalovej trubice (ako lupštik, kovová píšťalová trubica, hvizdky); b) priečne píšťaly, ktoré majú na vrchnej časti okrúhly otvor s hranou, na ktorú sa bezprostredne fúka. Poznáme ich z Podpoľania a Gemera ako šesťdierkové priečne píšťaly; c) otvorené pozdĺžne píšťaly bez klátika a s oblôčkom, na hranu ktorého sa vedie vzduch. Sú to malé, krátke kostené píšťalky a vábce, kosáčik v bezdierkovom a šesťdierkovom variante; d) píšťaly s kolíkom a otvoreným koncom, ku ktorým patria jednoduché vŕbové píšťalky v krátkom a dlhom variante; e) pastierske píšťaly s kolíkom, oblôčkom, bez hmatových otvorov a s otvoreným koncom. K nim patrí sústružená goralská píšťala, koncovka, rífová kónická píšťala prevažne s predĺženým kolíkom, liesková píšťala a ďalšie varianty; f) otvorené kostené píšťaly s kolíkom, hranou a hmatovými otvormi, akými sú handrárske píšťaly; g) hranové píšťaly s tromi hmatovými otvormi, akými sú vŕtané a štiepené drevené píšťaly a kovové píšťaly najmä z Považia, ďalej najväčšia trojdierková píšťala – fujara (podpolianske 3+0, alebo 2+1 priechodská), a jarmočné píšťaly (3 – 4 dierkové) zo severovýchodného Slovenska; h) skupina píšťal so 6 hmatovými otvormi je najrozšírenejšia, tvoria ju typy podpolianskej pastierskej píšťaly a jarmočná píšťala z východného Slovenska i) osobitnú skupinu tvoria píšťaly-palice, ktoré majú prevŕtanú palicu upravenú na 6 dierkovú pastiersku píšťalu (najmä na Podpoľaní a v Gemeri); j) 7 – 8 dierkové štiepané píšťaly omotané čerešňovou alebo brezovou kôrou (stredné Považie); k) vŕbové píšťaly v podobe bezdierkových, ale s kolíkom uzatvoreným spodným koncom píšťalovej trubice (na celom Slovensku). Konštrukčne k nim patria píšťaly v parohu, cukríkové píšťalky, ale poznáme ich v jedno- a viacdierkovom variante ako vartášske, hasičské alebo kostené vábničky; l) nádobové píšťaly, akými sú okaríny; m) pastierske dvojky ako kombinácia bezdierkovej a šesťdierkovej píšťaly; n) unikátnou skupinou sú dvoj- a trojfujary (Gemer, Podpoľanie, Novohrad).
  Description authorOskár Elschek
  BooksElschek, O.: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny. Bratislava 1991. Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003. Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pistaly
  See also fujara
  dvojité píšťaly
  handrárska píšťala
  koncovka
  kosáčik
  lupštik
  vábnička
  okarína
  References (7) - Encyclopedic Terms
  (167) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.