Number of the records: 1  

To the basket   sláčikové hudby

 1. Descriptonhudobné združenia muzikantov len so sláčikovými nástrojmi. Sú základom muzík na Slovensku. Najmenšie je spojenie dvoch hráčov, predníka a kontráša (na východnom Slovensku), aj keď také obsadenie bolo len neštandardným, núdzovým riešením. Ustáleným archaickým obsadením sú primáš, kontráš a basista (od 18. storočia na celom území, dodnes na severnom, severozápadnom a strednom Slovensku). Rozšírenie sláčikovej hudby na kvarteto sa v jednotlivých regiónoch uskutočnilo rôznym spôsobom. V goralskej hudbe pridali ešte jedného kontráša, v Terchovej, Telgárte a Pohorelej sa k primášovi pripojil pomocný primáš alebo sekund (druhý huslista). Obsadenie vo veľkých muzikách sa v priebehu 2. polovice 19., a najmä v 20. storočí rozšírilo na kvinteto (s druhým huslistom a kontrášom bračistom). Hudobný štýl sláčikových muzík spočíva na kvartetách a kvintetách, ktoré sa prispôsobili regionálnym piesňam a lokálnemu repertoáru. Vytvorili umelecky najpôsobivejší štýl tradičnej slovenskej hudby s výraznými individuálnymi rozdielmi medzi jednotlivými muzikami. Týkajú sa variačnej techniky huslistov a harmonickej bohatosti sprievodných akordov kontrášov. V malých mestách a bohatších spoločenstvách sa už v priebehu 18. a 19. storočia sláčikové hudby ďalej rozširovali, čo bolo vyvolané potrebou väčšieho a silnejšieho zvuku tanečnej hudby a postupného osvojovania aktuálnej zľudovenej a populárnej hudby (Myjava, Skalica, Kostolné a vo väčších obciach na strednom a južnom Slovensku). K farebnej bohatosti zvuku prispel cimbal, neskôr klarinet a v mestskom prostredí 20. storočia aj trubka, ktoré sa však len v malej časti hudieb stali ich štandardnou súčasťou. Sláčikové hudby sa formovali aj pod vplyvom rómskych muzikantov (najmä na strednom, južnom a východnom Slovensku) vo forme tzv. miešaných muzík alebo v samostatných aktivitách rómskych a sedliackych muzík.
  Description authorOskár Elschek
  BooksVariačná technika predníkov v oblasti západného, stredného a východného Slovenska. Bratislava 1966, nové vydanie 1984. Szabó, I.: Príbehy primášov. Bratislava 2008. Matúšková, M. (ed.): Štýlová a zvuková analýza tradičnej hudby. Bratislava 2006. Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1991, mapy XIX, s. 12 a 13.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/slacikove-hudby
  See also drevená muzika
  muzika
  muzikant
  muzikantské príležitosti
  primáš-predník
  References (8) - Encyclopedic Terms
  (143) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.