Number of the records: 1  

To the basket   hra o svätej Dorote

 1. Descripton(chodenie s Dorotkou, s Tomfíľom) ľudová martýrska hra o pobožnej panne Dorote, ktorá bola pre kresťanskú vieru mučená a sťatá (podľa Legenda Aurea). Ústredná pieseň Bola svätá Dorota… sa vyskytuje ako samostatná legendická pieseň. Hry majú hovorenú alebo spievanú formu, častejšie sa však strieda spev s hovoreným slovom. S rozmanitosťou formy súvisí počet postáv, ktorý kolíše medzi 2-6: Dorota, Kráľ, Kat, Teofil, Čert a Anjel. Obvyklý priebeh: pohanský kráľ sa uchádza o dievčinu, ktorá radšej volí manželstvo nebeské ako pozemské a kat jej zotne hlavu (korunu z hlavy). Hrávala sa od Vianoc do Hromníc po domoch, ale aj v hostinci alebo škole pre širšie publikum. Vyskytovala sa na moravsko-slovenskom pomedzí, Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Hriňovej, Kokavy a Čierneho Balogu, jednotlivo aj inde.
  Description authorDaniel Luther
  BooksBogatyriov, P. G.: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971. Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002. Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 177-196.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hra-o-svatej-dorote
  See also vianočné hry
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.