Number of the records: 1  

To the basket   manželstvo

 1. Descriptonspoločenská a právna inštitúcia založená v minulosti výlučne na oficiálne (štátnymi alebo cirkevnými orgánmi) legalizovanom spolužití osôb opačného pohlavia. Hlavnou úlohou manželského spolužitia je založenie rodiny a s tým spojené splodenie a opatera potomstva. Historicky sú známe dve základné formy manželstva – polygamia (bežná v Starom zákone) a monogamia, ktorá je od rozšírenia kresťanstva dodnes jedinou legitímnou formou manželstva na Slovensku. V dedinskom aj mestskom prostredí sa občas objavujú mimomanželské sexuálne vzťahy (nevera). Pri výbere manželského partnera sa v minulosti niekedy presadzovali majetkové a pracovné záujmy rodín, takže dochádzalo k vynúteným či nerovným manželstvám. Známe boli tiež manželstvá vdovcov so slobodnými súrodencami zosnulých manželských partnerov (levirát – vdova sa vydala za brata zosnulého manžela, sororát – vdovec sa oženil so sestrou zomrelej manželky). V súčasnosti v niektorých štátoch oficiálne legalizovali spolužitie osôb rovnakého pohlavia.
  Description authorPeter Salner
  BooksBotíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/manzelstvo
  See alsonevera
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (14) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.