Number of the records: 1  

To the basket   Barbora

 1. Descripton1. (4. december) svätica, patrónka baníkov, delostrelcov, zajatcov, prachárov, hasičov, hutníkov, kamenárov, hrobárov, zvonárov; ochrankyňa pred búrkou, morom a horúčkou. Podľa kresťanskej legendy pochádzala z Nikodémie, tajne prijala vieru a zomrela rukou vlastného otca v 3. storočí. Jej atribútmi na zobrazeniach sú: veža s tromi oknami, niekedy kalich a hostia, pávie pero. Na jej deň sa v stredoslovenských banských oblastiach konali slávnostné sprievody a omša s oferou; baníci jej prejavovali úctu pred každým sfáraním a po vyfáraní. V tradičnej roľníckej kultúre sa deň Barbory chápal ako jeden zo stridžích dní – platil zákaz ranných návštev žien, pradenia, šitia, párania peria. V okolí Nitry, Trenčína, Topoľčian chodili po domoch (alebo tam, kde boli priadky) maskované postavy Barboriek v bielych šatách so zastretou alebo pomúčenou tvárou, symbolicky zametali príbytok husím krídlom, štetkou, metlou. Na Starej Turej behali po cestách a náhodných pocestných šibali prútmi a zamazali sadzami. Na Považí (kde bola Barbora považovaná aj za ochrankyňu ženských prác a slobodných dievčat) bili na priadkach mládencov varechami a tancovali. Dievčatá dávali do vody púčkovať halúzky z ovocných stromov (barborky). Ak do Štedrého dňa vykvitli, veštilo to vydaj, lásku. Na Horehroní chodili malí chlapci vinšovať s oceľou. K Barbore sa viaže pranostika: Svätá Barbora ťahá sane do dvora; 2. názov pre jaternicu; 3. barborka – označenie basy.
  Description authorViera Feglová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 33-34. Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 164. Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 132.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/barbora
  See also baník
  jaternica
  basa
  pranostika
  veštenie
  stridžie dni
  šibanie
  priadky
  patróni
  oceľovanie
  nebezpečné dni
  banícke obyčaje
  hrobár
  hasičský spolok
  páračky
  References (5) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.