Number of the records: 1  

To the basket   kalendárne obyčaje

 1. Descripton(výročné obyčaje) odborné označenie úkonov vykonávaných tradíciou stanoveným spôsobom v konkrétnych termínoch v priebehu roka, predovšetkým v obdobiach letného a zimného slnovratu. Hoci ich podobu i význam od stredoveku výrazne ovplyvnilo kresťanstvo a mnohé z nich stabilizovalo pevným datovaním k cirkevnému kalendáru, pôvodne boli tesne spojené s roľníckou prácou a viazané na jej jednotlivé etapy. Mali zabezpečiť zdravie, prosperitu, ochranu pred zlými silami, na základe pozorovaní predpovedať počasie v nasledujúcom roku a odhaliť budúcnosť pomocou veštenia. Pri ich vykonávaní symbolicky i magickými praktikami vyjadrovaná hojnosť, plodnosť, ochrana či čistota mali priniesť podobný účinok v reálnom živote. Počas viacdňových výročných sviatkov sa pripravovali a konzumovali regionálnou tradíciou ustálené druhy obradových jedál, súčasťou jednotlivých obyčajov bol i obradový folklór (piesne, vinše, koledy, tanec, hry) a obchôdzky, ktorými sa mal zabezpečiť želaný úspech. Kalendárne obyčaje sa viažu napríklad k Vianociam, Novému roku, fašiangom, ku dňu Jána Krstiteľa (24. jún) a iným.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kalendarne-obycaje
  See also obradové jedlá
  fašiangy
  slnovrat
  prosperitná mágia
  plodonosná mágia
  ochranná mágia
  očistná mágia
  obchôdzky
  kresťanské sviatky
  Vianoce
  Veľká noc
  Nový rok
  Ján Krstiteľ
  References (2) - Digital Objects