Number of the records: 1  

To the basket   krst

 1. Descriptonprechodový obrad prijatia do kresťanskej cirkvi spojený s dávaním krstného mena. Pri šírení kresťanstva krst podstupovali hromadne dospelí, po jeho zavedení sa začali krstiť dojčatá do 1-2 týždňov po narodení. Akt spočíva v pokropení vodou (symbolizujúci u katolíkov očistenie od hriechu), alebo ponorením do vody (napr. u baptistov, anabaptistov) a vyrieknutím slovnej formule kňazom. Krstný sľub vyriekne krstený alebo v zastúpení krstní rodičia. Pri udeľovaní krstu vzniká medzi dieťaťom, rodičmi a krstnými rodičmi duchovné príbuzenstvo. Krst vykonáva kňaz vo verejnom priestore kostola, v prípade ohrozenia života však môže pokrstiť každý. Pri problémových pôrodoch krstila pôrodná baba. V pravoslávnej cirkvi je krst spojený s birmovkou. Krst je u kresťanov jednou zo sviatostí. Po krste sa v domácnostiach usporadúvajú krstiny. V 60. rokoch 20. storočia sa na Slovensku začala šíriť sekularizovaná alternatíva krstu – vítanie detí do života (slávnostný zápis do kroniky narodených), ktoré získalo relatívnu obľubu v meste aj na vidieku. Vykonávateľmi sa stali obecné úrady spolu so Zbormi pre občianske záležitosti. Názov krst sa preniesol aj na označenie iných prechodových obradov, napríklad mládenecký krst, profesijný krst, študentský krst, krst ohňom pri prvom mimoriadnom výkone, krst knihy.
  Description authorZuzana Beňušková
  BooksJakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548. Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6, 1974, 53-88.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krst
  See also krstiny
  beánia
  obrady prechodu
  pôrodná baba
  priadky
  remeselnícke obyčaje
  krstní rodičia
  kmotrovstvo
  páračky
  References (12) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.