Number of the records: 1  

To the basket   ohlášky

 1. Descripton(prevolanky, opovidy, opominky) cirkevné ohlásenie sobáša.Túto povinnosť zaviedla cirkev v roku 1215, aby sa zistili prípadné manželské prekážky. Vyhlasoval ich farár v kostole po tri nedele. Zaužívané bolo označenie poctivá panna a poctivý mládenec pre osoby vstupujúce prvý raz do manželstva. Zmenu stavu snúbencov označovali na Slovensku znaky na odeve: u dievky parta, veniec, farba a dĺžka stužky vo vrkoči; u mládenca pierko, ručník, stužka za klobúkom. Iným znakom bola zmena miesta mladuchy v kostole. Nepoctivá dievka musela cez ohlášky za trest stáť uprostred kostola pod lampou. Snúbenci (v sľube, vo vere, zrukovaní) povinne chodili k farárovi na cirkevné poučenie o manželstve, za čo sa mu odmeňovali – dievka pradenami ľanu, mládenec prácou. Ohlášky boli obdobím chystania výbavy a príprav na svadbu. Zanikli po roku 1977, odkedy ich cirkev nevyžaduje.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksApáthyová-Rusnáková, Z.: Sobášne ohlášky a ich miesto v obyčajovom svadobnom systéme na Slovensku. In.: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, 72-76.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ohlasky
  See also klobúk
  parta
  pierko
  veniec mladuchy
  snúbenci
  výbava
  mladucha
  sobáš
  prespanka
  References (4) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.