Number of the records: 1  

To the basket   rodinné obyčaje

 1. Descriptonv národopisnej vede zaužívané pomenovanie komplexu obyčajov sprevádzajúcich prelomové momenty v živote človeka. Novší termín je obyčaje životného cyklu. Patrí sem narodenie dieťaťa, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, uzavretie manželstva (svadba) a úmrtie (pohreb), čo sú univerzálne platné biologicko-fyziologicky podmienené zmeny. Rozvoj možností získania rôznych sociálnych statusov spolu s individualizáciou života znamenal vznik ďalších obyčajov – pri dosiahnutí stupňa vzdelania (maturita, promócia), pri iných statusových zmenách (napríklad inaugurácia vedcov), v náboženskom živote (prvé sväté prijímanie, birmovka/ konfirmácia), v individuálnom živote (narodeniny, meniny, jubileá svadieb, odchod na vojenskú službu, do dôchodku). Ich hlavnou funkciou bolo zverejnenie a potvrdenie platnosti príslušnej životnej zmeny.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksGennep van, A.: Přechodové rituály. Praha 1997. Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997, 161-188.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/rodinne-obycaje
  See also meniny
  narodenie
  narodeniny
  obrady prechodu
  birmovka
  pohreb
  svadba

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.