Number of the records: 1  

To the basket   vohľady

 1. Descripton(zálety, beseda, večerky) návšteva mládenca v dome dievčaťa za účelom rozhovoru, zábavy a vzájomného citového zblíženia i sexuálneho kontaktu. Boli súčasťou práv mládencov. Termín, frekvencia a priebeh vohľadov záviseli v jednotlivých oblastiach Slovenska od charakteru práce, zaneprázdnenosti mládeže, od spoločenského a náboženského života komunity. U roľníkov boli vohľačské, mládenecké dni utorok, štvrtok, sobota a nedeľa. Chodilo sa na ne v skupinách, so spevom či s hudbou. Po prejavení náklonnosti zostával vyvolený u dievčiny najdlhšie, neskôr prichádzal sám, aj prenocoval. K intímnym stykom miestami dochádzalo, ale tajili sa. Platila norma nepoškodiť dobrú povesť dievčaťa, teda zachovať panenstvo, prípadne užívať pohlavnú slobodu bez následkov. Osobitný druh vohľadov predstavovali návštevy mládencov na spoločných dievockých priadkach a posiedkach. Niekde sa pod vohľadmi rozumejú pytačky. Tematicky sa k nim viažu piesne prevažne žartovného charakteru či s vážnejším námetom neznámej budúcnosti vydatej ženy.
  Description authorZita Škovierová
  BooksLuther, D.: Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže. Bratislava 1999. Škovierová, Z.: Tradície stretávania sa mládeže a utvárania partnerských vzťahov v Riečnici. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 89-97.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vohlady
  See also pytačky
  dar
  panenstvo
  priadky
  mládenec
  prespanka
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (64) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.