Number of the records: 1  

To the basket   kostolník

 1. Descriptonlaický pomocník farára. Farár ho vyberal a uvoľňoval. Jeho povinnosťou bolo vykonávať pomocné úkony pri bohoslužbách: zapaľovať sviece, posluhovať pri oltári, prisluhovať kadidlom, zastupovať miništranta, zbieranie milodarov „do zvončeka“. Okrem toho riadil ľudí pri procesiách, upratoval kostol, niekde mal na starosti zvonenie. Neskôr upratovali kostol a starali sa o kostolné textílie (oltárne plachty, prikrývky na kalich a iné) len ženy. Funkcia kostolníka bola v tradičnom vidieckom spoločenstve vážená.
  Description authorĽubica Herzánová-Voľanská
  BooksOrdoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Stará Turá. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1983, 139-151. Šalingová, A.: Sociálna kultúra a spoločenský život. In: Volkovce. Zostavil L. Mlynka. Bratislava 2000, 134-145. Škovierová, Z.: Obchôdzky obecných zamestnancov. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 82, Etnografia 29, 1988, 218-224.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kostolnik
  See also zvonár
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.