Number of the records: 1  

To the basket   liečiteľ

 1. Descriptonosoba vykonávajúca činnosť zameranú na obnovenie, prípadne i na ochranu zdravia. Do 14. storočia sa na Slovensku zaoberali liečením osoby späté s náboženstvom (veštci, kňazi, mnísi), verejnou hygienou (holiči, kúpeľníci) a jednotlivci so znalosťami vychádzajúcimi z praxe. V 15. storočí začali v mestách pôsobiť lekári, od 16. storočia samostatní ránhojiči. Liečením sa naďalej zaoberali aj jednotlivci bez odborného školenia, vychádzajúci z poznatkov ľudovej medicíny. Podľa tradičných názorov mal schopnosť liečiť napríklad človek narodený so zubami alebo kto si pred Jurajom (24. apríl) potrel ruky žabími vajíčkami. Poznatky liečitelia získavali od felčiarov i z lekární kláštorov. Liečitelia sa špecializovali podľa spôsobov liečenia, chorôb i pohlavia. Napríklad ženy, nazývané veštica alebo bohyňa, liečili magickými praktikami. Skúsené ženy pomáhali pri pôrodoch, prikladali banky a podobne.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksBokesová-Uherová, M. – Junas, J.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. Martin 1985. Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/liecitel
  See also kováč
  zelinkár
  zariekanie
  veštec
  pôrod
  jašter
  choroby hospodárskych zvierat
  bohyňa
  Juraj
  felčiar
  References (10) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.