Number of the records: 1  

To the basket   obetiny

 1. Descriptonodborné pomenovanie predmetov, ktoré sa dávali ako obete nadprirodzeným silám a bytostiam, alebo ich symbolom. Vyjadrovali kultový vzťah: prosbu o splnenie a vďaku za dosiahnutie cieľa, ale i prosbu o uzmierenie. Pri rodinných, výročných, pracovných a iných príležitostiach sa dávali démonom, mŕtvym, zvieratám, stromom, vode, zemi (na západnom Slovensku odlievanie niekoľkých kvapiek vína z pohára na zem pred napitím sa), ohňu (v okolí Pukanca zvyk hodiť do ohňa štipku z každého jedla, na Horehroní kúsok cesta, podpalok, pred pečením chleba, inde trochu múky) i vetru (na juhozápadnom Slovensku pri silnom víchre vyhodili do povetria hrsť múky, aby ho utíšili). Boli súčasťou rôznych liečebných praktík: pri studničkách s liečivou vodou nechávali chorí kusy plátna alebo košele; na miesto, kde epileptik dostal prvý záchvat, kládli vajíčko. Pevnou súčasťou obradných hostín boli pôvodne obetné pokrmy: počas fašiangov bravčové mäso a pečivo, na svadbe, krstinách či kare hydina, počas zimného slnovratu pečivo. Vplyvom kresťanstva sú v slovenskej tradičnej kultúre obetinami i kňazom posvätené predmety – voskové sviece, potraviny a prúty, ale i účasť na kresťanských púťach.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksFerko, V.: Láska na Slovensku. Bratislava 1988. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obetiny
  See also púť
  svadba
  kar
  votívne predmety
  vajce
  sväteniny
  slnovrat
  Meluzína
  jedlo pre zomretých
  hostec
  krstiny
  Veľká noc
  hostina
  prespanka
  References (14) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.