Number of the records: 1  

To the basket   prespanka

 1. Descripton(závitka, pokrytka) slobodná matka alebo nezosobášená tehotná žena. Od stredoveku až do nedávnej minulosti bola spoločenstvom a cirkvou tvrdo morálne a finančne odsudzovaná. Súčasťou boli vysoké pokuty, verejné vykričanie z kancľa, vystavenie pred kostolom alebo na inom verejnom mieste (pred zvonicou, na pranieri), v kostole nesmela stáť medzi dievkami. Niekedy bola dokonca bitá či opľúvaná. Priestupok sa nedal odtajiť, prezrádzal ho odev a účes (ostrihané vlasy, zakrytá hlava). Preto sa tehotné usilovali svoj stav zatajiť čím dlhšie alebo hľadali spôsoby, ako sa zbaviť plodu. Cirkev im nepovolila po pôrode vádzku, čím ohrozovali celú obec hrozbou živelnej pohromy. Preto jej ženy niekedy pomáhali oklamať kňaza alebo robili tajnú vádzku bez jeho účasti. Riešením bol sobáš (s otcom dieťaťa alebo často so starším či ovdovelým partnerom) alebo odchod do mesta.
  Description authorPeter Salner
  BooksSalner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, s. 82-86.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/prespanka
  See also vádzka
  References (14) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.