[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

 1. To the basket  Praslica z Prenčova 003-04

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Vyrezávaná výzdoba hornej časti kolmej palice na praslici. V srdciach sú čitateľné iniciály "EA". Nad nimi je po obvode palice stiahnutý úzku pás plechu, ktorý má spevňujúcu funkciu.
  Praslica z Prenčova 003-04
 2. To the basket  Praslica z Prenčova 003-03

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Pohľad na prevažne rastlinnú ornamentiku spodnej časti kolmej palice na praslici a jej spôsob upevnenia na vodorovnú plochú prísednú obdĺžnikovú dosku.
  Praslica z Prenčova 003-03
 3. To the basket  Praslica z Prenčova 003-02

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Výzdoba vodorovnej plochej prísednej obdĺžnikovej dosky na praslici.
  Praslica z Prenčova 003-02
 4. To the basket  Praslica z Prenčova 003-01

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Celkový pohľad na praslicu, ktorej základ tvorí kolmá vyrezávaná palica. K jej hornej časti je priviazané pradivo so zastoknutým vretenom. Palica je zapichnutá vo vodorovnej plochej prísednej obdĺžnikovej doske, ktorá je dekorovaná.
  Praslica z Prenčova 003-01
 5. To the basket  Praslica z Prenčova 002-06

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Geometrická a rastlinná ornamentika hornej časti (pootočenej) kolmej palice na praslici.
  Praslica z Prenčova 002-06
 6. To the basket  Praslica z Prenčova 002-05

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Geometrická a rastlinná ornamentika hornej časti kolmej palice na praslici.
  Praslica z Prenčova 002-05
 7. To the basket  Praslica z Prenčova 002-04

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Vyrezávaná stredná časť kolmej palice na praslici.
  Praslica z Prenčova 002-04
 8. To the basket  Praslica z Prenčova 002-03

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Pohľad na geometrickú a rastlinnú ornamentiku spodnej časti kolmej palice na praslici a jej upevnenie na vodorovnú plochú prísednú obdĺžnikovú dosku, ktorá je súmerne dekorovaná na oboch častiach.
  Praslica z Prenčova 002-03
 9. To the basket  Praslica z Prenčova 002-02

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Geometrické a rastlinné motívy, ktoré súmerne zdobia obe časť vodorovnej plochej prísednej obdĺžnikovej dosky na praslici.
  Praslica z Prenčova 002-02
 10. To the basket  Praslica z Prenčova 002-01

  praslica, vreteno, vlna, druganie, pradenie
  Obojstranná prísedná praslica. Celkový pohľad na praslicu, ktorej základ tvorí kolmá vyrezávaná palica. K jej hornej časti je priviazané pradivo. Palica je zapichnutá vo vodorovnej plochej prísednej obdĺžnikovej doske, ktorá je dekorovaná geometrickými a rastlinnými motívmi.
  Praslica z Prenčova 002-01