Search box

Search results

  1. To the basket  Mračí sa, mračí, že pršať buďe

    ľudová pieseň, balada, Juraj
    Ľudová pieseň baladického charakteru, ktorá sa zvykla spievať na Ďura. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
  2. To the basket  Svätí Ďuríčko

    ľudová pieseň, spevák, obyčaj, Juraj
    Jurské piesne - spievané na Juraja. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.