[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

  1. To the basket  Štedrá večera v Dačov Lome

    Vianoce, Štedrý večer, štedrovečerný stôl, zvyk, obyčaj
    Rozprávanie o zvykoch súvisiacich so štedrovečernou večerou v Dačovom Lome. V scénickom programe rozpráva žena v strednom veku.
  2. To the basket  Štedrá večera v Lovinobani

    Vianoce, Štedrý večer, štedrovečerné jedlá, štedrovečerný stôl, opekance
    Rozprávanie o štedrovečerných zvykoch v Lovinobani. V scénickom programe rozpráva starý muž.