Search box

Search results

 1. To the basket  Chodenie s betlehemom v Heľpe 001-02

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem
  Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky. Pohľad na chlapca s betlehemom v rukách.
  Chodenie s betlehemom v Heľpe 001-02
 2. To the basket  Radujťe sa, valasi

  ľudová pieseň, betlehem, obchôdzky, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.
 3. To the basket  Raduj sa, veseľ sa, ťi betlehemská chasa

  ľudová pieseň, betlehem, obchôdzky, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú striedavo jedna dve a tri ženy bez hudobného sprievodu.
 4. To the basket  Ej, ej, Kubíčku

  ľudová pieseň, betlehem, obchôdzky, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú striedavo jedna dve a tri ženy bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Hojže braťia, ľen smele

  ľudová pieseň, betlehem, obchôdzky, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu. Pridáva sa aj druhá žena.
 6. To the basket  Marťinko z majera

  ľudová pieseň, betlehem, betlehemská hra, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Zaspal bača náš

  ľudová pieseň, betlehem, betlehemská hra, spevák
  Ľudová pieseň spievaná pri chodení s betlehemom. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket  Chodenie s betlehemom v Drábsku

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem, koledovanie
  Skupina mladých chlapcov z obce Drábsko predvádza obchôdzku betlehemcov, spievajú a koledujú.
 9. To the basket  Chodenie s betlehemom v Lome nad Rimavicou 002-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem, koledovanie
  Skupina mladých chlapcov z obce Lom nad Rimavicou predvádza obchôdzku betlehemcov, spievajú a koledujú.